80 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
สงวนลิขสิทธิ์ 2558 สถานีตำรวจภูธรท่าปลา